Onkruidbestrijding

Om al het openbaar groen, zoals parken, plantsoenen, beplanting langs wegen, bermen, sportterreinen, begraafplaatsen, bestratingen etc., een representatief uiterlijk te laten houden, is het noodzakelijk om regelmatig het voorkomende onkruid te verwijderen

"KZ" Aanneming & Groenvoorziening B.V. kan op diversen manieren het onkruid verwijderen. Dit kan door middel van :
- Branden met infrarood onkruidbrander
- Handmatig verwijderen (schoffelen)

onkruidbrander.jpg

Branden met Infrarood Onkruidbrander
"KZ" heeft diverse onkruidbranders met een verschillende werkbreedte's. Hiermee kunnen wij alle trottoirs, bestratingen, halfverhardingen, schelpenpaden, zandpaden, en parkeerplaatsen onkruidvrij maken. Voor de hele kleine stukjes en hoekjes beschikken wij over een handbrander. Door het toepassen van onkruidbestrijding met infrarood zal er geen bodemvervuiling plaatsvinden, wat het milieu ten goede komt.

IMG-20170726-WA0021.jpgIMG-20170726-WA0020.jpg

Handmatig verwijderen van onkruid                  
Er blijven altijd plaatsen waar een machine onmogelijk kan komen, en waarbij chemische onkruidbestrijding niet toegepast mag worden, op deze plaatsen dient het onkruid handmatig verwijderd te worden. "KZ" kan zorgdragen voor een ploeg mensen welke het onkruid handmatig kunnen verwijderen.

2017.start schoffelen.jpg