Maaien bermen en taluds

28_bk_DSC00329.jpgDoor inzet van het juiste materiaal, kan zelfs op de moeilijkste plaatsen gemaaid worden. 
Door jarenlange ervaring op het gebeid van maaionderhoud voor o.a. waterschappen, bedrijven, projectontwikkelaars, gemeentes, provincies, en particulieren is "KZ" Aanneming & Groenvoorziening B.V. in staat om alle soorten begroeiing vanaf het land of vanaf het water voor uw te maaien. 

"KZ" is gespecialiseerd in het maaien van :
- Gazons
- Ruig gras
- Slootkanten
- Wegbermen
- Taluds
- Dijken
- Uitmaaien van sloten
- Rietkanten (inclusief afzuigen van riet en gras)

Verkeersveiligheid bij maaiwerkzaamheden
Bij het maaionderhoud langs wegen is volgens de wetgeving een passende afzetting vereist, dit in verband met de verkeersveiligheid. "KZ" heeft in eigen beheer bebording en aktiewagens welke voldoen aan de wettelijke eisen zoals deze worden voorgeschreven voor werkzaamheden langs gemeentelijke en openbare wegen.

Afvoeren en verwerken vrijgekomen maaisel
Tijdens de maaiwerkzaamheden komt vaak een grote hoeveelheid maaisel vrij, "KZ" kan het vrijgekomen maaisel voor u verwerken d.m.v. harken, wiersen, persen in balen, of opzuigen en vervolgens naar een afvalverwerkingsbedrijf transporteren.

11_bk_DSC01314.jpg12_bk_DSC00318.jpg62_bk_DSC00062.jpg